Geen windmolens in Exel en omstreken

Nederland wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten. Om dit te bereiken heeft gemeente Lochem plannen om vanuit de RES (Regionale Energie Strategie) windmolens te plaatsen van 270 meter hoog in onze buurt.

Wij, de bewoners van Exel en omstreken (Ampsen-Exelse tol, Armhoede, Kern-Exel, Exelseweg-Hooislagen, Bouwhuisweg-oost, Bouwhuisweg-west, Verwolde Noord, Verwoldseweg-Kattendaal, Boomkampsweg-Holmershuizen) maken ons zorgen over de negatieve impact van windmolens op onze leefomgeving, gezondheid, woongeluk en ondernemingen.

DE AANLEIDING

Duurzaamheid en leefbaarheid. Wij zetten ons in voor behoud van landschap, leefomgeving en wonen. De klankbordgroep Energie van de Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) richt zich op een eerlijk en fatsoenlijk proces voor het verduurzamen van de gemeente Lochem.

Dit is nodig, omdat de gemeente koerst op het plaatsen van mega windturbines (250 tot 270 meter hoog) in ons landschap. Dit zijn energiecentrales die niet op land thuishoren. De bewoners worden onvoldoende gehoord, de bewoners zijn geen beslissers. Naar planologische inpasbaarheid wordt niet gekeken, voorgenomen locaties worden geheim gehouden om de omgeving niet wakker te maken.

Aantasting van het landschap, gezondheidsaspecten voor omwonenden, ‘draagvlak’, leefbaarheid, het lijkt niet van belang. Wij vinden dat deze aspecten meegewogen moeten worden, u toch ook?

ACHTERGROND INFORMATIE

5 VRAGEN OVER DE BOUW VAN WINDMOLENS EN ZONNEPARKEN

Nederland krijgt er de komende jaren honderden windmolens en tienduizenden voetbalvelden aan zonneparken bij. Broodnodig om de klimaatdoelen te halen. Maar de weerstand groeit, want niemand wil windturbine van 250 meter hoog in zijn achtertuin. 

Bekijk hier de video van het AD/De Stentor met daarin 5 vragen beantwoord: https://www.destentor.nl/video/kanalen/destentor~c285/series/korte-reportage~s977/5-vragen-over-de-bouw-van-windmolens-en-zonneparken~p190463 

WAT IS EEN RES?

Om het nationale klimaatakkoord van Nederland (ambitie: 49% CO2 reductie in 2030) te halen is het land in regio’s verdeeld. De gemeentes in deze regio’s werken samen aan een Regionale Energie Strategie (RES) plan. In die strategie staat beschreven hoeveel opwek van zon- en windenergie die specifieke regio wil behalen in 2030 en hoe ze dit wil realiseren. 

IN WELKE RES ZIT DE GEMEENTE LOCHEM / BUURTSCHAP EXEL EN OMSTREKEN

Buurschap Exel en omstreken maakt onderdeel uit van de Gemeente Lochem.

Samen met de gemeentes Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen en provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio maken zij deel uit van de ”Cleantech Regio” RES.

Meer informatie hierover en de status van hun plannen staan hier beschreven: www.cleantechregio.nl/res/

HOEVEEL WIL DE CLEANTECH REGIO BIJDRAGEN AAN DE LANDELIJKE DOELSTELLINGEN

”De doelstelling van het landelijke Klimaatakkoord is 49% CO2 reductie in 2030. Dit wordt vertaald in een eenheid voor energie-opwek, genaamd Terawattuur (Twh). Duurzame energie vormt een aandeel in het bereiken van de 49% CO2 reductie. Hiervan is het aandeel grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land 35 TWh. Het andere deel wordt ingevuld door:

  • Besparing (130 TWh)
  • Wind op zee (49 TWh)
  • Zon op dak (7 TWh)
  • Andere duurzame energie vormen als geothermie, biomassa en biogas (39 TWh)

Samen met de andere 30 regio’s in Nederland hebben we de uitdaging om te komen tot 35 TWh grootschalige duurzame elektriciteit op land in 2030.”

Het concept-bod van de Cleantech Regio is:
tot 2030:
— 0,78 TWh grondgebonden zonne-energie opwekken;
— 0,45 TWh windenergie opwekken.

vanaf 2030:
— 1,53 TWh grondgebonden zonne-energie opwekken;
— 0,73 TWh windenergie opwekken

Bron: Cleantech regio en concept RES van de Cleantech Regio: www.cleantechregio.nl/res/res/concept-res

WIE BESLUIT OF DE WINDMOLENS IN ONZE BUURT KOMEN TE STAAN?

De gemeenteraad zal uiteindelijk stemmen over de vergunning voor het plan van een projectontwikkelaar. Indien deze tegenstemt bestaat er nog een mogelijkheid dat de provincie dit overstemt.

HOEVEEL WINDMOLENS KOMEN ER IN ONZE BUURT TE STAAN EN HOE ZIEN ZE ER UIT?

In het bod dat de gemeente Lochem aan de RES doet wordt steeds gesproken over 4 windmolens.

In RES 1.0 is geen specifiek zoekgebied aangegeven. Zie pagina 23 van Concept RES

HOE ZIET DE BESLUITVORMING EN PLANNING ER UIT?

Zie hiervoor het laatste lokale nieuws

Visualisatie windmolens op de Papenslag.

Hoogte windmolens.

ALLES WAT JE WILT WETEN OVER WINDMOLENS
IN ONZE BUURT

s

IMPACT

Wat betekent het voor onze leefomgeving als er windmolens van 270 meter hoog op minimaal 400 meter van je huis of bedrijf geplaatst wordt?

ALTERNATIEVEN

Dat in onze buurt het plaatsen van windmolens niet passend is staat voorop. Maar wat zijn dan slimme alternatieven? Wij denken graag mee.

NIEUWS

Kom alles te weten over de laatste plannen rondom de windmolens, onze correspondentie met de gemeente, nieuwe journalistieke artikelen en andere acties. 

"Landschap in de uitverkoop, gezondheid in de waagschaal''

 

– Jan

LAAT JE STEM HOREN

Ben je het er ook niet mee eens? Wil je meehelpen? Je ongenoegen laten horen?

Samen staan we sterker, hoe meer tegengeluid hoe meer verschil we kunnen maken. We horen graag van je!

OVER ONS

Buurten in de Buurtvereniging Exel en Omstreken

Wij zijn voor schone energie. In de regionale energiestrategie voor dit gebied moeten windturbines komen van ongeveer 270 meter hoog (bijna een Eiffeltoren). 85% van de inwoners van ons gebied (Exel en omstreken) is tegen.

De klankbordgroep Belangenvereniging Exel en Omstreken (BEO) Energie wil graag de belangen van deze bewoners vertegenwoordigen. Door samen te werken en buurt energieoplossingen uit te voeren die de windreuzen tegenhouden.

Klankbordgroep BEO Energie is voor Europese samenwerking en voor een landelijke regie waarbij de energietransitie plaatsvindt door rekening te houden met gezondheid en leefbaarheid van de omgeving. 

HOE REAGEREN ONZE INWONERS OP WINDMOLENS

In 2020 heeft BEO onder haar leden een enquete verspreid om te peilen hoe buurtbewoners tegenover het plaatsen van windmolens staat in haar buurt. Enkele resultaten van de 154 ingevulde enquetes: 

%

is het er niet mee eens dat er windmolens in Exel en omstreken worden geplaatst

%

vindt dat de industrie zelf meer duurzame energie moet leveren of besparen

%

vindt dat ze als inwoner slecht en matig wordt betrokken bij de besluitvorming over het plaatsen van windmolens door de gemeente Lochem

ANDERE BUURTSCHAPPEN DIE OOK TEGEN ZIJN

Gemeente Lochem is samen met de gemeentes Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Voorst en Zutphen onderdeel van de RES (Regionale Energie Strategie) ”Cleantech Regio”. In deze gemeentes zijn ook tegengeluiden te horen tegen plaatsing van windmolens in de buurtschappen. Sommige buurtschappen hebben zich ook verenigd, zoals;

Ook in buurgemeenten uit andere RES-regio’s is er veel verzet. Ook hun website’s zijn lezenswaardig

COPYRIGHT 2021 BEO ENERGIE | PRIVACY VERKLARING | COOKIE VERKLARING