ALTERNATIEVEN

Dat in onze buurt het plaatsen van windmolens niet passend is staat voorop. Maar wat zijn dan slimme alternatieven? Wij denken graag mee.

DE TOEKOMST

Alternatieve energie is de toekomst: de voorraden van fossiele brandstoffen zijn beperkt en ontginning en verbruik zijn erg vervuilend. Je respecteert de natuur door te kiezen voor duurzame energie: je put geen energiebronnen uit en hebt bij je verbruik ook geen negatieve impact op het milieu. We doen voorstellen op weg naar groene energie.

Klankbordgroep BEO Energie zoekt naar alternatieven om grote windturbines en zonneparken tegen te gaan.  Sommige kunt u als burger zelf realiseren, andere zullen nationaal aangepakt moeten worden. Hieronder vindt u verschillende alternatieven maar we vragen u ons hiermee te helpen. Welk alternatief kent u? Laat het ons weten.

DE MOGELIJKHEDEN OP EEN RIJ

WINDTURBINES OP ZEE

De benodigde windturbines voor de gemeente Lochem b.v. op zee plaatsen, met de zekerheid dat deze windenergie door de regio’s (huishoudens) gebruikt gaan worden en niet worden geëxporteerd naar b.v. grote buitenlandse bedrijven. Lochem dient een windturbine-vrije gemeente te worden.

ZONNEPANELEN OP ALLE GESCHIKTE DAKEN

Nog lang niet alle daken in de gemeente Lochem zijn benut. De groene energie van zonnepanelen kan men de eigenaar direct zelf gebruiken voor eigen electriciteitsverbruik of verwarmen van woning.

IMPORTEREN VAN GROENE ENERGIE

Importeren van energie: groene waterstof. Een techniek die zich snel aan het ontwikkelen is

ZONNEVELDEN ALLEEN WAAR DAT KAN

Zonnevelden waar dat kan, met goede inpassing in het landschap en zonder de noodzaak van goede agrarische grond uit het oog te verliezen. De zonneparken op een evenredige manier verdelen over de gemeente, en niet clusteren in één gebied rondom een onderstation, waardoor het BEO gebied nu al met drie zonneparken gaat meedoen en nog twee extra net op de grens

ENERGIEBESPARING

Energiebesparing door isoleren en gebruik zuinige apparaten of door verwarmen van het huis met een grondwarmtepomp of warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht en benut die voor je sanitair water en verwarming. Een buitenunit met kleine rotor haalt de buitenlucht binnen, onttrekt er warmte aan en stuurt die naar je binnenunit. Die produceert warmte voor water of thermostaat. Een grondwarmtepomp haalt warmte uit dieper liggende grondlagen naar boven.  Deze benut de gratis constante temperatuur van ongeveer 10 gr. Daarmee koel je in de zomer je woning af en warm je hem in de winter op.

FOCUS OP ENERGIEBRONNEN VAN DE TOEKOMST

Nieuwe technologie en bronnen als thermo(aard)warmte, waterstof, thorium onderzoeken. kernenergie klaar maken voor de toekomst. Daarbij gebouwde omgeving verwarmen met warmtenetten.

LOKALE ENERGIEOPWEKKING

Kleine windturbines ook wel Urban windturbines genoemd zijn speciaal ontwikkeld voor toepassing in woonwijken en op of naast gebouwen of bij de boerderij op het erf. Ze vormen een visueel en constructief geheel met de objecten waarop ze geplaatst zijn. Meer lokale energieopwekking dichtbij het gebruik. Collectieve mestvergisting tot methaan door de veehouders

OPSLAG IN BATTERIJEN

Opslag van energie in batterijen

EUROPESE ENERGIE-SAMENWERKING

Meer Europese energie-samenwerking

LAAT JE STEM HOREN

Ben je het er ook niet mee eens? Wil je meehelpen? Je ongenoegen laten horen?

Samen staan we sterker, hoe meer tegengeluid hoe meer verschil we kunnen maken. We horen graag van je!

COPYRIGHT 2021 BEO ENERGIE | PRIVACY VERKLARING | COOKIE VERKLARING