LOKAAL NIEUWS UIT LOCHEM

Kom alles te weten over de laatste plannen rondom de windmolens, onze correspondentie met de gemeente, onderzoeken die ons standpunt onderstrepen en andere acties.

21 april 2021

Doe eerst meer onderzoek naar effecten windturbines

Als ratio en emotie gescheiden moeten worden bij het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie (RES), dan moet de angst voor gezondheidsschade door windturbines niet in de hoek van emotie worden geplaatst. Dat vinden Sonja Hottenhuis en Cornelie van Gendt van belangenvereniging BEO uit Exel

16 april 2021

Open reacties uit de enqueteresultaten van gemeente Lochem

Uit de vele open reacties spreekt de weerstand tegen windmolens en zonneparken

zie vooral pagina 18 en verder in het rapport

1 april 2021

Brief aan college

Belangenvereniging Exel en Omstreken heeft 10 maart een brief gestuurd aan college van B&W met vragen en onze alternatieven. 

Lees de complete brief hier

Op 1 april heeft BEO een reactie ontvangen.

Lees de reactie hier.

25 MAART 2021

En weer een artikel in de Stentor

Zowel Sonja Hottenhuis als Rogier Moed (beide werkgroep BEO Energie) waren weer betrokken bij een artikel van De Stentor. Deze keer haalde het artikel de voorpagina. Het spandoek, dat we net een weekje hadden staan, werd erboven afgedrukt.

Het complete artikel lees je hier

11 maart 2021

Ludieke flyers

Ed Feijen heeft een aantal ludieke flyers gemaakt. Die flyers leggen de werkwijze van de overheid en de gevolgen voor ons haarfijn bloot.

En maken duidelijk dat de overheid, gedwongen door de EEG, bijna niet meer terug kan. Dus de onmenselijke maat, terwijl in Duitsland en Denemarken projecten worden stopgezet. Die onmenselijke maat en het doorgaan van de overheid hebben we eerder gehad…de belastingtoeslagenaffaire… 

En-ze-leefden-nog-lang-en-ongelukkig.pdf

Driedubbel-genaaid-daar-valt-niet-op-te-zitten.pdf

De-Gehaktmolen-obligatie.pdf

De-Omgekeerde-Loterij.pdf

Uitlachvogeltje.pdf

26 februari 2021

Worden we wel gehoord door de gemeente Lochem?

Zowel Sonja Hottenhuis als Rogier Moed (beide werkgroep BEO Energie) delen hun ervaring mbt de bewoners inspraak in een artikel van De Stentor 

Het complete artikel lees je hier

20 feb 2021

Update Klankbordgroep Energie BEO

Protesten tegen windmolens zijn de laatste tijd vaak in het nieuws. Het is ook lastig om voorstander te zijn van duurzame energie met mega-windmolens en/of tientallen hectares zonnecollectoren in het directe zicht.
De gemeente Lochem valt in dezelfde RES-regio (Regionale Energie Strategie) als Apeldoorn, Zutphen en Voorst. Plannen voor windmolens op de Veluwe lijken onmogelijk door het voorkomen van de bedreigde roofvogel wespendief (die ook in Ampsen broedt!). Plannen in Zutphen bij Leesten zijn tegengehouden door bewoners-initiatieven (te dicht bij woonwijk) en ook in Voorst en Eefde verenigen bewoners zich tegen windmolens.
De klankbordgroep is sinds het vorige verslag in het BEO-boekje nog een paar keer bijeengekomen waarbij onder andere gesproken is met een vertegenwoordiger van Liander. Daaruit bleek dat zowel gemeente als Liander sterk neigen naar clustering van windmolens en zonneparken. In januari hebben we een brief  naar het college en de raad gestuurd met betrekking tot de randvoorwaarden die we als BEO stellen voor de aanleg van zonneparken en windturbines. Er is verder door een lid van de klankbordgroep in januari deelgenomen aan een atelierweek van de RES.
Op 3 en 10 februari waren er online bewonersbijeenkomsten met een viertal begeleiders en wethouder Henk van Zeijts. In totaal namen hier ongeveer 150 mensen aan deel. Exel was met 15 mensen (merendeel klankbordgroep) goed vertegenwoordigd. In deze bijeenkomsten was de optie ‘geen windmolens’ niet bespreekbaar. Er was wel ruimte voor onderwerpen als ‘participatie’, ‘planschade’, ‘vergoedingen’ etc.  Er werden ook geen uitspraken gedaan over locaties, afstand tot woningen en maximale hoogte.
Tijdens deze online bewonersbijeenkomst werd ons meegedeeld dat de respons op de enquête van december 2020 (waarvoor we de BEO-leden hebben opgeroepen die in te vullen) heel goed was en dat men overwegend positief tegenover windmolens was. Wij hebben de exacte resultaten niet ontvangen maar gezien de respons (1270 op 33000 inwoners) zetten we onze vragen bij deze uitkomst. In welke mate we daadwerkelijk gehoord worden, is ons onduidelijk. Vanuit verantwoordelijk wethouder Henk van Zeijts is het wel duidelijk dat ze er moeten komen. Hij vindt onze buurtschap, net als enkele andere plekken in de gemeente, daar geschikt voor. Dat dit turbines zijn, die veel hoger zijn dan de Euromast, dag en nacht draaien en knipperende lampen hebben, is hij zich van bewust. Dat dit het landschap compleet verandert ook.
Hoe dan ook; de plannen voor windturbines in onze buurt worden steeds realistischer. Er is nog geen besluit, maar in maart/april komt het zogenoemde RES 1.0 bij de gemeenteraad langs. Hierin staan de voornemens voor de periode tot 2030.
Tot dusver delven inwoners steeds het onderspit bij de verschillende rechtszaken die al tegen windmolens zijn gevoerd. Dit komt omdat in de huidige normen en processen nog geen rekening wordt gehouden met de steeds duidelijker wordende nadelige effecten van windmolens. Omdat we acties en eventuele rechtszaken niet vanuit de BEO willen doen, zijn we ons nog aan het beraden hoe we dit het beste kunnen organiseren.
Mocht je meer willen weten, willen meedenken en doen, meld je dan bij het secretariaat info@beo-exel.nl 

Door Jan Vrielink, lid van de BEO klankbordgroep energie.

 

16 jan 2021

Gezondheidsrisico’s windturbines in kaart

Buurtbewoonster Drs. C.J. van Gendt – Van Evert heeft voor de Werkgroep Energie en de BEO de gezondheidsrisico’s van windmolens in kaart gebracht.

Lees het complete artikel hier

07 jan 2021

Brief aan gemeente Lochem

Belangenvereniging Exel en Omstreken heeft een brief gestuurd aan Gemeente Lochem met daarin randvoorwaarden voor aanleg van zonneparken en windturbines.

Lees de complete brief hier

02 jan 2021

Energietransitie Lochem in beeld

Jan Koolschijn heeft voor de Werkgroep Energie en de BEO in kaart gebracht welke Energie transitie al is gemaakt in de Gemeente Lochem en wat een passendere aanpak zou zijn voor de toekomst.

Lees het artikel hier

01 nov 2020

Voortgang werkgroep Energie in BEO nieuws

Al dan niet grote windmolens in Lochem. En waar moeten ze komen? In het BEO-gebied? Het wordt steeds actueler en de klankbordgroep wordt daarom steeds actiever. lees over de voortgang in BEO Nieuws van Novemebr 2020.

Lees het artikel hier

LAAT JE STEM HOREN

Ben je het er ook niet mee eens dat er windmolens geplaatst kunnen worden in onze buurt? Wil je meehelpen? Je ongenoegen laten horen?

Samen staan we sterker, hoe meer tegengeluid hoe meer verschil we kunnen maken. We horen graag van je!

COPYRIGHT 2021 BEO ENERGIE | PRIVACY VERKLARING | COOKIE VERKLARING