LOKAAL NIEUWS UIT LOCHEM

Kom alles te weten over de laatste plannen rondom de windmolens, onze correspondentie met de gemeente, onderzoeken die ons standpunt onderstrepen en andere acties.

januari 2023

Persbericht windturbines

Voor publicatie in Berkelbode

zie link

april 2022

Klankbord groep; hoe nu verder?

Door Jan Koolschijn, lid van de BEO klankbordgroep duurzame energie.

zie link

maart 2022

Artikel in BEO boekje

Artikel van Jan Koolschijn over stand van zaken m.b.t. windmolens in Exel

zie link

maart 2022

Gemeenteraadsverkiezingen; vergelijking van programma’s

Deze advertentie is geplaatst in de Extra en Berkelbode

zie link

februari 2022

zienswijze NRD voor het planMER Windturbinebepalingen Leefomgeving

Door de BEO ingediende zienswijze bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,
ondertekend door vertegenwoordigers van de dorpskernen uit Lochem

zie link

november 2021

Proef met waterstof in monumentale woningen Lochem

Artikel uit vastgoed actueel. Hiernaar is verwezen in BEO-Nieuws, november 2021

zie link

november 2021

Ed Feijen is Klimaatburgemeester van Lochem

Ed Feijen (actief geweest in klankbordgroep Energie van de BEO) is nu klimaatburgemeester van Lochem https://www.destentor.nl/achterhoek/ed-feijen-is-klimaatburgemeester-van-lochem-een-loze-titel-maar-toch-denk-ik-iets-te-kunnen-bereiken~ad694f5c/

8 september 2021

Alle kernen van Lochem vormen een front in hun strijd tegen de Regionale Energie Strategie

De dorpsraden en belangenverenigingen van Gorssel, Eefde, Barchem, Laren, Harfsen en Exel hebben één front gevormd tegen het ontwerp van de Regionale Energie Strategie. 
Jan Koolschijn is namens de BEO initiatiefnemer van dit samenwerkingsverband.
Lees het artikel in de Stentor hierover via volgende link

juli 2021

Stand van zaken klankbordgroep

9 juni 2021

Vragen over maatschappelijke tender

De gemeente Lochem wil een maatschappelijke tender laten ontwikkelen voor grootschalig wind en zon. De BEO vindt dat in dit stadium prematuur en maakt zich daar zorgen over en heeft vragen hierover. Bijgaande brief voor B&W en gemeenteraad is 9 juni verstuurd.

13 mei 2021

Eefde: Raad van State drukt op de pauzeknop, niet op de stopknop

Wethouder snapt kritiek en zorgen, maar wil grootschalige windenergie niet uitsluiten

13 mei 2021

Overleg met Henk van Zeijts

Verslag / input van overleg tussen Henk van Zeijts, Marc van Weede, Dirk Slagman en Jan Koolschijn

26 mei 2021

Zienswijzen RES vanuit BEO-gebied

Hierbij een aantal ingediende zienswijzen op RES 1.0

Zienswijze BEO

stichting Exel Energie i.o.

Landgoed Ampsen

 

13 mei 2021

Unicum: bewoners winnen rechtszaak tegen windmolens bij de Raad van State – Stichting Climate Intelligence Clintel

Unicum: bewoners winnen rechtszaak tegen windmolens bij de Raad van State – Stichting Climate Intelligence Clintel</h3><div class=”summary”>Impressie van het project, afbeelding afkomstig uit het MER-rapport van de gemeente Zutphen
Het kan dus wél: de Raad van State vernietigt na bezwaren van omwonenden de plannen voor een windpark. De recente streep door de plaatsing van drie grote windturbines in de buurt van Zutphen blijft echter een…

12 mei 2021

Hoogste rechter zet streep door plan ‘met veel gebreken’ voor drie hoge windturbines bij Eefde

De Raad van State heeft vandaag het plan voor drie windturbines (185 meter hoog) langs het Twentekanaal en op de grens van Zutphen en Eefde volledig afgeschoten. Er kleven zoveel gebreken aan het bouwplan dat de hoogste bestuursrechter geen andere optie zag dan het bestemmingsplan en omgevingsvergun…

18 mei 2021

Verbazing en vragen over afschieten plan hoge windmolens langs A1/A35 door de VVD in Hof van Twente

Dat de VVD als eerste politieke partij de stekker trekt uit het duurzame initiatief Wind voor Buren met twee hoge windmolens langs de A1/A35 roept verbazing en vragen op. Niet alleen bij de bedenkers.

26 april 2021

Raadvergadering/politieke avond: Inspraakprocedure beleidskader Zon en Wind

Ed Feijen, Rogier Moed en Cornelie van Gendt (leden van de werkgroep) hebben ingesproken.
Video (4) en stukken zijn hier te raadplegen https://lochem.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/785749/Politieke%20Avond%2026-04-2021

30 april 2021

 Nog een spandoek geplaatst.

familie Vrielink van melkveebedrijf Hiddink ondersteunt onze activiteiten en heeft hun land ter beschikking gesteld voor dit spandoek. Het is een toplocatie: langs de Rengersweg tussen Laren en Lochem.

21 april 2021

Berkelbode: Doe eerst meer onderzoek naar effecten windturbines

Als ratio en emotie gescheiden moeten worden bij het ontwikkelen van de Regionale Energie Strategie (RES), dan moet de angst voor gezondheidsschade door windturbines niet in de hoek van emotie worden geplaatst. Dat vinden Sonja Hottenhuis en Cornelie van Gendt van belangenvereniging BEO uit Exel

16 april 2021

Open reacties uit de enqueteresultaten van gemeente Lochem

Uit de vele open reacties spreekt de weerstand tegen windmolens en zonneparken

zie vooral pagina 18 en verder in het rapport

1 april 2021

Brief aan college

Belangenvereniging Exel en Omstreken heeft 10 maart een brief gestuurd aan college van B&W met vragen en onze alternatieven. 

Lees de complete brief hier

Op 1 april heeft BEO een reactie ontvangen.

Lees de reactie hier.

25 MAART 2021

En weer een artikel in de Stentor

Zowel Sonja Hottenhuis als Rogier Moed (beide werkgroep BEO Energie) waren weer betrokken bij een artikel van De Stentor. Deze keer haalde het artikel de voorpagina. Het spandoek, dat we net een weekje hadden staan, werd erboven afgedrukt.

Het complete artikel lees je hier

11 maart 2021

Ludieke flyers

Ed Feijen heeft een aantal ludieke flyers gemaakt. Die flyers leggen de werkwijze van de overheid en de gevolgen voor ons haarfijn bloot.

En maken duidelijk dat de overheid, gedwongen door de EEG, bijna niet meer terug kan. Dus de onmenselijke maat, terwijl in Duitsland en Denemarken projecten worden stopgezet. Die onmenselijke maat en het doorgaan van de overheid hebben we eerder gehad…de belastingtoeslagenaffaire… 

En-ze-leefden-nog-lang-en-ongelukkig.pdf

Driedubbel-genaaid-daar-valt-niet-op-te-zitten.pdf

De-Gehaktmolen-obligatie.pdf

De-Omgekeerde-Loterij.pdf

Uitlachvogeltje.pdf

26 februari 2021

Worden we wel gehoord door de gemeente Lochem?

Zowel Sonja Hottenhuis als Rogier Moed (beide werkgroep BEO Energie) delen hun ervaring mbt de bewoners inspraak in een artikel van De Stentor 

Het complete artikel lees je hier

26 februari 2021

20 feb 2021

Update Klankbordgroep Energie BEO

Protesten tegen windmolens zijn de laatste tijd vaak in het nieuws. Het is ook lastig om voorstander te zijn van duurzame energie met mega-windmolens en/of tientallen hectares zonnecollectoren in het directe zicht.
De gemeente Lochem valt in dezelfde RES-regio (Regionale Energie Strategie) als Apeldoorn, Zutphen en Voorst. Plannen voor windmolens op de Veluwe lijken onmogelijk door het voorkomen van de bedreigde roofvogel wespendief (die ook in Ampsen broedt!). Plannen in Zutphen bij Leesten zijn tegengehouden door bewoners-initiatieven (te dicht bij woonwijk) en ook in Voorst en Eefde verenigen bewoners zich tegen windmolens.
De klankbordgroep is sinds het vorige verslag in het BEO-boekje nog een paar keer bijeengekomen waarbij onder andere gesproken is met een vertegenwoordiger van Liander. Daaruit bleek dat zowel gemeente als Liander sterk neigen naar clustering van windmolens en zonneparken. In januari hebben we een brief  naar het college en de raad gestuurd met betrekking tot de randvoorwaarden die we als BEO stellen voor de aanleg van zonneparken en windturbines. Er is verder door een lid van de klankbordgroep in januari deelgenomen aan een atelierweek van de RES.
Op 3 en 10 februari waren er online bewonersbijeenkomsten met een viertal begeleiders en wethouder Henk van Zeijts. In totaal namen hier ongeveer 150 mensen aan deel. Exel was met 15 mensen (merendeel klankbordgroep) goed vertegenwoordigd. In deze bijeenkomsten was de optie ‘geen windmolens’ niet bespreekbaar. Er was wel ruimte voor onderwerpen als ‘participatie’, ‘planschade’, ‘vergoedingen’ etc.  Er werden ook geen uitspraken gedaan over locaties, afstand tot woningen en maximale hoogte.
Tijdens deze online bewonersbijeenkomst werd ons meegedeeld dat de respons op de enquête van december 2020 (waarvoor we de BEO-leden hebben opgeroepen die in te vullen) heel goed was en dat men overwegend positief tegenover windmolens was. Wij hebben de exacte resultaten niet ontvangen maar gezien de respons (1270 op 33000 inwoners) zetten we onze vragen bij deze uitkomst. In welke mate we daadwerkelijk gehoord worden, is ons onduidelijk. Vanuit verantwoordelijk wethouder Henk van Zeijts is het wel duidelijk dat ze er moeten komen. Hij vindt onze buurtschap, net als enkele andere plekken in de gemeente, daar geschikt voor. Dat dit turbines zijn, die veel hoger zijn dan de Euromast, dag en nacht draaien en knipperende lampen hebben, is hij zich van bewust. Dat dit het landschap compleet verandert ook.
Hoe dan ook; de plannen voor windturbines in onze buurt worden steeds realistischer. Er is nog geen besluit, maar in maart/april komt het zogenoemde RES 1.0 bij de gemeenteraad langs. Hierin staan de voornemens voor de periode tot 2030.
Tot dusver delven inwoners steeds het onderspit bij de verschillende rechtszaken die al tegen windmolens zijn gevoerd. Dit komt omdat in de huidige normen en processen nog geen rekening wordt gehouden met de steeds duidelijker wordende nadelige effecten van windmolens. Omdat we acties en eventuele rechtszaken niet vanuit de BEO willen doen, zijn we ons nog aan het beraden hoe we dit het beste kunnen organiseren.
Mocht je meer willen weten, willen meedenken en doen, meld je dan bij het secretariaat info@beo-exel.nl 

Door Jan Vrielink, lid van de BEO klankbordgroep energie.

 

16 jan 2021

Gezondheidsrisico’s windturbines in kaart

Buurtbewoonster Drs. C.J. van Gendt – Van Evert heeft voor de Werkgroep Energie en de BEO de gezondheidsrisico’s van windmolens in kaart gebracht.

Lees het complete artikel hier

07 jan 2021

Brief aan gemeente Lochem

Belangenvereniging Exel en Omstreken heeft een brief gestuurd aan Gemeente Lochem met daarin randvoorwaarden voor aanleg van zonneparken en windturbines.

Lees de complete brief hier

02 jan 2021

Energietransitie Lochem in beeld

Jan Koolschijn heeft voor de Werkgroep Energie en de BEO in kaart gebracht welke Energie transitie al is gemaakt in de Gemeente Lochem en wat een passendere aanpak zou zijn voor de toekomst.

Lees het artikel hier

01 nov 2020

Voortgang werkgroep Energie in BEO nieuws

Al dan niet grote windmolens in Lochem. En waar moeten ze komen? In het BEO-gebied? Het wordt steeds actueler en de klankbordgroep wordt daarom steeds actiever. lees over de voortgang in BEO Nieuws van Novemebr 2020.

Lees het artikel hier

10 september 2020

Inspraak BEO op concept RES

 8 september was er inspraak mogelijk op het concept RES (regionaal plan voor het plaatsen van windmolens en zonneparken).

Dirk Slagman heeft namens de werkgroep energie van de BEO inspraak geleverd (zie ‘Inspraakreactie 8-9 BEO uitgeschreven’).

U kunt de inspraak ook bekijken via https://lochem.raadsinformatie.nl/bijeenkomst/765602/Politieke%20Avond%2008-09-2020 (op 1:02 minuten).

De resultaten uit de enquete (zie bijlage ‘resultatenenquete’) heeft hij hierin verwerkt.

Hierbij wordt iedereen nogmaals bedankt voor het invullen van de enquete. Ook de vrije reacties worden door de werkgroep op prijs gesteld.

Tot slot is in deze mail een uitgebreider stuk met standpunten van de BEO bijgesloten dat aan de gemeenteraad is verstrekt (zie bijlage ‘brief inspraak RES 8 september 2020’).

4 februari 2020

Zonneparken en windmolens

Na onze mail van 9 november waarin werd aangekondigd om met het thema Energie (windmolens/zonneparken) aan de slag te gaan is er een het ander gebeurd.

De BEO is op 26 november 2019 met 2 personen (Erik Nijkamp en Jan Vrielink) aanwezig geweest bij de tweede RES-bijeenkomst in Apeldoorn.

De resultaten van deze tweede RES bijeenkomst zijn nog niet bekend.

Er hebben zich verder een aantal leden aangemeld om te helpen in acties naar aanleiding van voorgenomen plannen over windmolens en zonneparken in het BEO-buitengebied.  Het bestuur is blij met deze steun en de groep gaat verder onder de naam Klankbordgroep Energie.  Inmiddels is deze groep enthousiast aan het werk gegaan en heeft er op 13 december en 23 januari een overleg plaatsgevonden.

In het eerste overleg is vooral van gedachten gewisseld. Het tweede overleg was gericht op het inspreken op de bijeenkomst van 27 januari over een voorstel van B&W aan de raad m.b.t. windenergie. Uiteindelijk hebben maar liefst 4 personen van de klankbordgroep ingesproken op dit raadsvoorstel. Een verslag uit de Berkelbode is bijgevoegd in deze mail.

Verder is door de groep een brief opgesteld voor B&W. Deze brief is inmiddels verstuurd en ook bijgevoegd.

De volgende personen zitten nu in de klankbordgroep: Anne Bruggink, Jan Vrielink en Dirk Welmer (vanuit BEO-bestuur), fam. van den Bor, fam. van Gendt, Aarnout van Gilst, Gerben Heijink, Patrick Heijink, Sonja Hottenhuis, Jan Koolschijn, Harry Koster,  Marieken Nieuwdorp, Jan Oudenampsen, Erik Nijkamp, Jorrit Potman, Dirk Slagman, Julia oude Vrielink, Wim Vrielink, Dorine en Mark van Weede.

Het BEO-bestuur heeft 27 november een gesprek gehad met dhr. van Zeijts, waarin de bezwaren tegen de huidige manier van aanleg van zonneparken zijn kenbaar gemaakt.

De buurt rond de Bouwhuisweg heeft een week later nog een gesprek gehad met dhr. van Zeijts over de mogelijke aanleg van zonneparken aan de Bouwhuisweg. Vooralsnog is dit plan door de wethouder in de ijskast gezet.

Verder hebben binnen het BEO-gebied een tweetal andere buurten gesproken met dhr. van Zeijts over hun zorgen over windmolens in Exelse Broek en Ampsense Broek. Tot slot participeren Anne Bruggink en Jan Vrielink in een werkgroep Wind energie waarin ook Wakker Loarne, Stichting Larense broek, Nettelhorst en LTO Lochem is vertegenwoordigd.

LAAT JE STEM HOREN

Ben je het er ook niet mee eens dat er windmolens geplaatst kunnen worden in onze buurt? Wil je meehelpen? Je ongenoegen laten horen?

Samen staan we sterker, hoe meer tegengeluid hoe meer verschil we kunnen maken. We horen graag van je!

COPYRIGHT 2021 BEO ENERGIE | PRIVACY VERKLARING | COOKIE VERKLARING